MenuPřímé zastoupení značekGIACOMINI
IVAR-CS
KORADO
REMS
BMR
Autorizovaný prodej a servisAutomatické kotle LAZAR
Reklamační podmínky

REKLAMAČNÍ ŘÁD - Postup při reklamaci

Kde reklamovat vadu na zboží?
Zasláním na adresu prodávajícího, s popsáním závady na zboží.
Osobně v provozovně prodávajícího.

Do kdy reklamovat vadu zboží?
Vady zboží je možno reklamovat nejpozději do uplynutí záruční doby (standardně 24 měsíců)

Co předložit při reklamaci?
Reklamované zboží společně s kompletním příslušenstvím. Zboží musí být čisté, jinak nebude přebráno k reklamaci. Kopii daňového dokladu,vyplněný záruční list, případně dodací list pokud je součástí a vyplněný reklamační protokol-sekce ke stažení.

Do kdy musí být reklamace vyřízena?
Reklamace konečným zákazníkem musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů od doručení zboží k reklamaci.
Reklamace uplatněna firmou musí být vyřízena ve lhůtě sjednané dodatkovou smlouvou.

Na co se reklamace nevztahuje?
Reklamace se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nebo nesprávným používáním výrobku v rozporu s návodem.
Pokud je reklamace vyhodnocená jako neoprávněná, je reklamovaný výrobek vrácen kupujícímu bez náhrady.

Postup při vrácení zboží zaslaného přepravní firmou
Zboží může spotřebitel vrátit bez udání důvodu do 14 dnů od data jeho převzetí. Možnost vrácení se nevztahuje na zboží které bylo prodáno na provozovně.
Při vrácení zboží musí být zboží nepoškozené, v původním obalu, a nepoužité.
Společně s vráceným zbožím musí být předloženy doklady, které kupující převzal společně se zbožím tj. faktura, dodací list, záruční list..
Kupujícímu bude vrácena kupní cena snížená o dopravné. Náklady spojené s vrácením zboží si kupující hradí sám (např. poštovné).
Zboží je nutné zaslat doporučeně (ne dobírku).
V sekci ke stažení naleznete reklamační protokol, který musí být při reklamaci předložen.


| Copyright © 2010 R.Parma |
| Code & Design: Zdeněk Šedivý | verze 3.00 |